Mở quán kinh doanh cafe Take Away với số vốn thấp

Theo nhiều nghiên cứu xã hội học, các bạn trẻ đều mong muốn được là chủ công việc của mình. Vậy làm thế nào để bạn có…