Rèn luyện tính quyết đoán để trở thành nhà quản lý

Biết cách từ chối cũng quan trọng như biết cách nhận lời. — BALTASAR GRACIAN (1601 – 1658)  Tính quyết đoán chính là sự tự tin được…