Những ý tưởng kinh doanh độc đáo trên thế giới

Có những ý tưởng kinh doanh rất kì quặc, nhưng lại mang đến nguồn doanh thu khổng lồ cho chủ nhân của nó. 1. Chăn Snuggies Nhiều…